วังว่าน Wangwan

    บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ 
   (แพทย์แผนไทย)
   ผู้เป็นเอตทัคคะ
   ผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในทาง
   "เป็นที่รักของปวงชน"
 
ขบวนการผลิต ยาหม่อง และ ยาน้ำมันตราวังว่าน

The process of producing balm and oil brand Wangwan

生产香油和油品牌王万的过程
สรรพคุณ :
#ข้อเสื่อม #โรคเก๊าท์ #เส้นเอ็นพิการ #จม #เส้นตึงทำให้หย่อน
#แก้ตะคริว #ใช้ทาแผลเบาหวาน #ช่วยสมานกระดูกที่แตกหัก #ปวดบวมตามข้อ

วิธีใช้ : 
ปรึกษาฟรี !
http://line.me/ti/p/~sarera.com

รายละเอียด :
มีเทคนิคการถูนวดแบบประหยัด และ ได้ผลเร็ว ตามหลักแพทย์แผนไทยสรรพคุณ :
#ข้อเสื่อม #โรคเก๊าท์ #เส้นเอ็นพิการ #จม #เส้นตึงทำให้หย่อน
#แก้ตะคริว #ใช้ทาแผลเบาหวาน #ช่วยสมานกระดูกที่แตกหัก #ปวดบวมตามข้อ

วิธีใช้ :
ปรึกษาฟรี !
http://line.me/ti/p/~sarera.com

รายละเอียด :
มีเทคนิคการถูนวดแบบประหยัด และ ได้ผลเร็ว ตามหลักแพทย์แผนไทย

 


สรรพคุณ :
#แก้เส้นเอ็นพิการ – จม #เส้นตึงทำให้หย่อน #แก้ตะคริว #แก้เส้นยึด #ช่วยทำให้ลมในเส้นเดินสะดวกใช้ทาแผลเบาหวาน


วิธีใช้ :
ปรึกษาฟรี !
http://line.me/ti/p/~sarera.com

รายละเอียด :
มีเทคนิคการถูนวดแบบประหยัด และ ได้ผลเร็ว ตามหลักแพทย์แผนไทย
 
สรรพคุณ :

#ใช้ทานวดแก้ไขข้อเสื่อม #ปวดตามข้อ #ช่วยสมานกระดูกที่แตกหัก #แก้โรคเก๊าท์ #ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก


วิธีใช้ :
ปรึกษาฟรี !
http://line.me/ti/p/~sarera.com

รายละเอียด :
มีเทคนิคการถูนวดแบบประหยัด และ ได้ผลเร็ว ตามหลักแพทย์แผนไทย
 
สรรพคุณ :
#แก้ไขข้อเสื่อม #โรคเก๊าท์ #นิ้วล็อค #เส้นเอ็นพิการ จม #เส้นตึงทำให้หย่อน
#แก้ตะคริว #ใช้ทาแผลเบาหวาน #ช่วยสมานกระดูกที่แตกหัก #ปวดบวมตามข้อ
(ไม่มีส่วนผสมจากน้ำมันสัตว์)
 

วิธีใช้ :
ปรึกษาฟรี !
http://line.me/ti/p/~sarera.com

รายละเอียด :
มีเทคนิคการถูนวดแบบประหยัด และ ได้ผลเร็ว ตามหลักแพทย์แผนไทย
 
สรรพคุณ :
#ใช้ทานวดถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย #แก้ผดผื่นคัน #แก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก #ฟกช้ำ #บวม #ใช้ทาแก้ไซนัส #หวัด #คัดจมูก #น้ำมูกไหล #บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ #เมารถเมาเรือ

วิธีใช้ :
ปรึกษาฟรี !
http://line.me/ti/p/~sarera.com

รายละเอียด :
มีเทคนิคการถูนวดแบบประหยัด และ ได้ผลเร็ว ตามหลักแพทย์แผนไทย
สรรพคุณ :
#แก้ตะคริว #เส้นเอ็นพิการ จม #เส้นตึงทำให้หย่อน #บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย #ช่วยลดและบรรเทาอาการปวด #อักเสบของกล้ามเนื้อ #หลังจากการออกกำลังกาย

วิธีใช้ :
ปรึกษาฟรี !
http://line.me/ti/p/~sarera.com

รายละเอียด :
มีเทคนิคการถูนวดแบบประหยัด และ ได้ผลเร็ว ตามหลักแพทย์แผนไทย
 


สรรพคุณ :
#ช่วยผ่อนคลาย #บรรเทาหวัด #คัดจมูก #แก้วิงเวียน #หน้ามืด #บรรเทาอาการไอ

วิธีใช้ :
ปรึกษาฟรี !
http://line.me/ti/p/~sarera.com

รายละเอียด :
มีเทคนิคการถูนวดแบบประหยัด และ ได้ผลเร็ว ตามหลักแพทย์แผนไทย