เม็ดเลือดขาว White blood cells


"เม็ดเลือดขาว" น้อยคนนักจะรู้จักถึงบทบาทและหน้าที่ของเซลล์ตัวนี้ว่ามีความสำคัญกับร่างกายและชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก 
เพราะนอกจากจะทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายที่คอยทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมให้แก่ร่างกายแล้ว 
เม็ดเลือดขาวยังเปรียบเสมือนทหารหรือองครักษ์ที่คอยปกป้อง และป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ไม่ให้เข้ามาในร่างกายนั่นเอง 
ข้อมูลสถิติทางการแพทย์พบว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคร้าย อาทิ โรคมะเร็ง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, 
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งโรคเหล่านี้คร่าชีวิตคนไทยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึงปีละ 10% และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุของการเกิดโรคร้ายต่างๆ เหล่านี้มาจากเม็ดเลือดขาวที่ไม่สมบูรณ์
 

เม็ดเลือดขาว


เม็ดเลือดขาว (อังกฤษ: White blood cells - leukocytes) เป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งคอยป้องกันร่างกายจากทั้งเชื้อก่อโรคและสารแปลกปลอมต่างๆ 
เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิด ทั้งหมดเจริญมาจาก pluripotent cell
ในไขกระดูกที่ชื่อว่า hematopoietic stem cell เซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่พบได้ทั่วไปในร่างกาย 
รวมไปถึงในเลือดและในระบบน้ำเหลือง

จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวในเลือดมักใช้เป็นข้อบ่งชี้ของโรคและการดำเนินไปของโรค 
โดยปกติแล้วในเลือดหนึ่งลิตรจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวอยู่ประมาณ 4×109 ถึง 11×109 เซลล์ 
รวมเป็นเซลล์ประมาณ 1% ในเลือดของคนปกติ ในบางสภาวะ เช่น ลูคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) 
จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวจะมีปริมาณได้มากกว่าปกติ หรือในภาวะ leukopenia จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวก็จะน้อยกว่าปกติ 
คุณสมบัติทางกายภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาว เช่น ปริมาตร conductivity และ granularity อาจเปลี่ยนแปลงไประหว่างการกระตุ้นเซลล์ 
การเจริญของเซลล์ หรือการมีเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

วิธีการทำงานของเม็ดเลือดขาว เพื่อทำลาย แบคทีเรียเม็ดเลือดขาว (White blood cells - leukocytes)
เป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งคอยป้องกันร่างกายจากทั้งเชื้อก่อโรคและสารแปลกปลอมต่างๆ
เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิด ทั้งหมดเจริญมาจาก pluripotent cell ในไขกระดูก
เซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่พบได้ทั่วไปในร่างกาย รวมไปถึงในเลือดและในระบบน้ำเหลือง 

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ความเชื่อและความจริง

ความเชื่อ: โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคทางพันธุกรรม

ความจริง: โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่ใช่โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
อย่างไรก็ตามอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีโรคทางพันธุ์กรรมบางโรค เช่น ดาวน์ซินโดรม (Down's syndrome)
นอกจากนั้นการได้สัมผัสสารกัมตภาพรังสี หรือการได้รับสารเคมีบางชนิด เช่น เบนซีน ฟอร์มอลส์ดีไฮด์ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 

ความเชื่อ: โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติเฉพาะเม็ดเลือดขาว

ความจริง: โรคมะเร็งเม็ดเลือดเป็นความผิดปกติเซลล์ตัวอ่อนเม็ดเลือดขาวในไขกระดูกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนควบคุมไม่ได้และไม่สามารถเจริญไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำงานปกติได้
นอกจากนั้นเซลล์มะเร็งตัวอ่อนในไขกระดูกที่มีการเพิ่มจำนวนมากยังสามารถกดการสร้างของเม็ดเลือดแดงและเกร็ดเลือด
จนทำให้พบภาวะซีดหรือเกร็ดเลือดต่ำด้วยได้

 

ความเชื่อ: สามารถรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยการถ่ายเลือด

ความจริง: โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่สามารถรักษาได้ด้วยการถ่ายเลือดหรือให้เลือด การให้เลือดเป็นเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้น
เพื่อช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากภาวะซีดหรือภาวะโลหิตจาง การรักษาหลักของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวคือการให้ยาเคมีบำบัด
ร่วมกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Hematopoietic stem cell transplant) ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้

 

ความเชื่อ: เป็นมะเร็งเม็ดเลือดไม่สามารถรักษาได้

ความจริง: โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวสามารถรักษาได้ การรักษาหลักของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวคือการให้ยาเคมีบำบัด
ร่วมกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Hematopoietic stem cell transplant) ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้
ซึ่งสามารถทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคดังกล่าวได้ การตอบสนองต่อการรักษาอาจแตกต่างไปขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง
เช่น ชนิดโครโมโซมที่ผิดปกติในไขกระดูก ภาวะภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยแต่ละราย

 

ความเชื่อ: กินเห็ดจะช่วยรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ความจริง: มีการค้นคว้าวิจัยในเห็ดบางชนิดว่าอาจสามารถช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการวิจัยสนับสนุนว่าการรับประทานเห็ดต่างๆสามารถช่วยรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้หายได้
ดังนั้นการรักษาหลักยังคงเป็นยาเคมีบำบัด และอาจจะรวมกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ป่วยบางราย

 

ความเชื่อ: การรักษาด้วยเคมีบำบัดทำให้อาการแย่ลง

ความจริง: หน้าทีของยาเคมีบำบัดคือการทำลายเซลล์มะเร็งในไขกระดูก ดังนั้นยังพบว่ามีความเข้าใจผิดอยู่มากเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดว่าจะทำให้อาการผู้ป่วยทรุดลง 
ในความจริงแล้วก่อนการให้ยาเคมีบำบัดทุกครั้ง ผู้ป่วยจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าผู้ป่วยแข็งแรงพอที่จะให้ยาเคมีบำบัดหรือไม่
ผู้ป่วยอาจมีอาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัดได้ในช่วงแรก เช่น อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ผมร่วง ระดับเม็ดเลือดต่างๆ ต่ำ หรือการติดเชื้อ
โดยผู้ป่วยจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน หากมีอาการข้างเคียงแพทย์จะมีการรักษาเพื่อลดอาการข้างเคียง
เช่น ยาแก้คลื่นไส้ ยาฆ่าเชื้อ การได้รับเลือดหรือเกร็ดเลือด อย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงดังกล่าวจะมีผลเพียงชั่วคราว 
เมื่อถึงระยะที่ไขกระดูกฟื้นตัวจะพบว่าเซลล์เม็ดเลือดจะเพิ่มขึ้น อาการอ่อนเพลียและอาการข้างเคียงอื่นๆ จะหายไป  

 

ความเชื่อ: เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวต้องรับประทานผักหรือ ผลไม้เยอะๆ

ความจริง: ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งทุกชนิดจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทุกหมู่
ผักผลไม้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์ ไข่และแป้ง แต่สิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสนใจสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับการรักษาอยู่
ก็คือ ความสะอาดของอาหารผู้ป่วยกลุ่มนี้ เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากภูมิคุ้มกันต่ำ ดังนั้นอาหารที่ควรรับประทานจึงเป็นอาหารที่ปรุงใหม่ สุกและสะอาด
 


กลไกการสร้าง และ การทำงานของแอนติบอดี้

แอนติเจน แอนติบอดี เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนติบอดี ตลอดจนกลไกการสร้างและการทำงานของแอนติบอดีในการทำลายสิ่งแปลกปลอม