มะเร็ง (Cancer)

มะเร็ง (Cancer)

บทนำ มะเร็งคืออะไร? 

มะเร็ง/โรคมะเร็ง(Cancer) คือ โรคจากเซลล์ร่างกายเกิดเจริญแบ่งตัวรวดเร็วสูงกว่าปกติและร่างกายควบคุมการแบ่งตัวนี้ไม่ได้ 
ส่งผลให้เกิดเป็นก้อนเนื้อมะเร็ง/แผลมะเร็งที่ทำลายเซลล์/เนื้อเยื่อ/อวัยวะที่เกิดโรค ลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ/อวัยวะข้างเคียง 
ต่อมน้ำเหลืองข้างเคียง และในที่สุดจะแพร่กระจายทางกระแสโลหิตและทางระบบน้ำเหลือง 
ส่งผลต่อเนื่องให้เนื้อเยื่อ/อวัยวะที่เกิดมะเร็งและที่มีมะเร็งแพร่กระจายทำงานไม่ได้ตามปกติ 
จึงเกิดเป็นอาการผิดปกติต่างๆขึ้น และต่อมาอวัยวะต่างๆที่มีมะเร็งจึงล้มเหลว 
โดยเฉพาะอวัยวะสำคัญคือ ปอด ตับ สมอง ไต กระดูก ไขกระดูก) 
จนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด