โรคมะเร็งมีกี่ชนิด?

โรคมะเร็งมีกี่ชนิด?

โรคมะเร็งมีหลากหลายชนิด ขึ้นกับ เนื้อเยื่อ/อวัยวะที่เกิดมะเร็ง ทั่วไปแบ่งมะเร็งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1. คาร์ซิโนมา(Carcinoma): เป็นมะเร็งกลุ่มใหญ่ที่พบบ่อยสุดของมะเร็งทั้งหมด มักพบเกิดในผู้ใหญ่
โดยเป็นมะเร็งของเนื่อเยื่อบุผิว และของเยื่อเมือก ของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด
 

2. ซาร์โคมา(Sarcoma): เป็นมะเร็งกลุ่มพบได้น้อย พบทั้งในผู้ใหญ่และในเด็ก โดยเป็นมะเร็งของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
เช่น มะเร็งกล้ามเนื้อลาย มะเร็งซาร์โคมามดลูก มะเร็งคาโปซิ มะเร็งกระดูก

3. มะเร็งระบบโลหิตวิทยา/มะเร็งโรคเลือด(Hematologic malignancy) อีกชื่อ คือ Non-solid tumor เป็นมะเร็งในเนื้อเยื่อระบบโลหิตวิทยา
เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งมัลติเพิลมัยอีโลมา 

4.เนื้องอกเจิมเซลล์ มะเร็งเจิมเซลล์(Germ cell tumor) คือมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ตัวอ่อน(Germ cell)ของอวัยวะเพศ คือ อัณฑะในเพศชาย และรังไข่ในเพศหญิง
เช่น มะเร็งอัณฑะ มะเร็งรังไข่ชนิดเจิมเซลล์ 

5.มะเร็งบลาสโตมา(Blastoma) หรือ บลาสท์(Blast): คือมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ตัวอ่อนที่เคยมีอยู่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์(Embryo)
เป็นมะเร็งที่มักพบในเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก พบน้อยมากๆๆในผู้ใหญ่ เช่น มะเร็งจอตา มะเร็งนิวโรบลาสโตมา มะเร็ง/เนื้องอกวิมส์/มะเร็งไตในเด็ก