หมอรู้ได้ยังไงว่าเป็นมะเร็ง

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งได้จาก
ประวัติอาการต่างๆของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจภาพเนื้อเยื่อ/อวัยวะที่มีอาการด้วย เอกซเรย์
หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ เอมอาร์ไอ แต่ที่ให้ผลแน่นอน
คือ เจาะ/ดูดเซลล์จากก้อนเนื้อเพื่อการตรวจทางเซลล์วิทยา
หรือ ตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา
(ตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางพยาธิวิทยา)