รักษาโรคมะเร็งได้อย่างไร?

รักษาโรคมะเร็งได้อย่างไร?

วิธีรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน ได้แก่
1.ผ่าตัด
2.รังสีรักษา
3.ยาเคมีบำบัด
4.ยาฮอร์โมน
5.ยารักษาตรงเป้า/ ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง รังสีร่วมรักษา
6.การรักษาประคับประคองตามอาการด้วยอายุรกรรมทั่วไป

การรักษาโรคมะเร็งอาจเป็นวิธีใดวิธีเดียว หรือ หลายวิธีร่วมกันซึ่งปัจจุบันเป็นวิธีที่แพทย์นิยมใช้ โดยเฉพาะใน มะเร็งชนิดรุนแรง ระยะโรครุนแรง ทั้งนี้วิธีรักษาขึ้นกับ

 • ระยะโรค
 • ชนิดของเซลล์มะเร็ง
 • เป็นมะเร็งของเนื้อเยื่อ/อวัยวะใด
 • ผ่าตัดได้หรือไม่ หลังผ่าตัด ยังคงหลงเหลือก้อนมะเร็งหรือไม่
 • ผลพยาธิวิทยาชิ้นเนื้อหลังผ่าตัดเป็นอย่างไร
 • อายุ และ
 • สุขภาพผู้ป่วย
   
  ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง