โรคมะเร็งรักษาหายไหม?

โรคมะเร็งรักษาหายไหม?

โรคมะเร็งเป็นโรครักษาได้หาย แต่ทั้งนี้ โอกาสรักษาหาย ขึ้นกับ

 • ระยะโรค
 • ชนิดเซลล์มะเร็ง
 • ผ่าตัดได้หรือไม่ ถ้าผ่าตัดได้ สามารถผ่าตัดก้อนมะเร็งออกได้ทั้งหมดหรือไม่
 • มะเร็งเป็นชนิดดื้อต่อ รังสีรักษา และ/หรือ ยาเคมีบำบัด และ/หรือยารักษาตรงเป้า หรือไม่
 • อายุ 
 • สุขภาพผู้ป่วย

อนึ่ง ในภาพรวมโดยประมาณ อัตราอยู่รอดที่ 5 ปี (โอกาสรักษามะเร็งได้หาย) ภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง คือ

 • โรคระยะ   0 : 90-100%
 • โรคระยะที่ 1 : 70-90%
 • โรคระยะที่ 2 : 70-80%
 • โรคระยะที่ 3 : 20-60%
 • โรคระยะที่ 4 : 0-15%