วิธีดูแลตนเองและดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

มีวิธีดูแลตนเองและดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร?

การดูแลตนเองและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด จะคล้ายกัน
สามารถปรับใช้ด้วยกันได้ที่รวมถึงในมะเร็งเด็ก
แนะนำอ่านเพิ่มเติมวิธีดูแลตนเองและวิธีดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้ 

 • การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • การดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด
 • รังสีรักษา
 • ยาเคมีบำบัด
 • ผลข้างเคียงและวิธีดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณสมอง การดูแลผิวหนังและผลข้างเคียงต่อผิวหนังบริเวณฉายรังสีรักษา
 • ผลข้างเคียงและการดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณปอด
 • ผลข้างเคียงและการดูแลในการฉายรังสีรักษาบริเวณเต้านม
 • ผลข้างเคียงและวิธีดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณช่องท้อง และ/หรืออุ้งเชิงกราน
 • การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ
 • การดูแลแผลบริเวณฉายรังสี
 • ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา: การดูแลตนเอง
 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • มะเร็งเด็ก