มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งไหม?

มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งไหม?

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง คือ
การตรวจให้พบโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะยังไม่มีอาการ
(มักเป็นมะเร็งในระยะ 0 หรือระยะ 1)
ทั้งนี้เพราะโรคมะเร็งในระยะนี้
มีโอกาสรักษาได้หายสูงกว่าโรคมะเร็งในระยะอื่นๆ

  • การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ คือ การตรวจที่เมื่อพบโรคแล้ว ภายหลังการรักษา ผู้ป่วยจะมีอัตรารอดจากโรคมะเร็งสูงขึ้น หรือมีอัตราเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลดลงนั่นเอง
  • ปัจจุบัน การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ คือ ตรวจคัดกรองโรค มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่
  • ส่วนการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ตับ ปอด ต่อมลูกหมาก เยื่อบุโพรงมดลูก และรังไข่
    ยังมีการถกเถียงกันอยู่ในหมู่แพทย์ ถึง ข้อดี ข้อเสีย และผลข้างเคียงจากการตรวจ
    รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจว่า เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
    และควรพิจารณาให้การตรวจเฉพาะกับบุคคลกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเหล่านี้เท่านั้น