วิธีป้องกันมะเร็ง

ปัจจุบัน วิธีป้องกันโรคมะเร็งที่ดีที่สุด คือ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ที่หลีกเลี่ยงได้ ดังกล่าวแล้วในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงฯ ซึ่งที่สำคัญ คือ

กิน อาหารมีประโยชน์ห้าหมู่ ทุกวัน ในปริมาณที่เหมาะสม
คือ ไม่ให้อ้วนหรือ ผอม เกินไป
โดยจำกัดเนื้อแดง แป้ง น้ำตาล ไขมัน เกลือ แต่เพิ่มผัก ผลไม้ให้มากๆ

ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสุขภาพ สม่ำเสมอ