เตรียมตัวพบแพทย์

“การพบแพทย์หรือการไปโรงพยาบาล” เมื่อมีอาการเจ็บป่วยนั้น เป็นเรื่องที่มีความจำ เป็นอย่างยิ่ง
การพบแพทย์แต่ละครั้งนั้น ผู้ป่วยและญาติต้องเสียเวลาในการรอคอยจนกว่าจะถึงเวลานัด
เมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็ต้องรอคอยพบแพทย์ และรอการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมต่างๆอีก
ซึ่งถ้าขาดการเตรียมตัวที่ดีก็อาจเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ เช่น ไม่ได้รับการตรวจตามที่นัดไว้
หรือได้พบแพทย์แต่ไม่สามารถให้การรักษาได้ดี เพราะขาดข้อมูลที่แพทย์ต้องการ

จากประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสดูแลรักษาผู้ป่วยมามากกว่า 20 ปี พบปัญหาต่างๆมาก มาย
ซึ่งเกิดจากการเตรียมตัวที่ไม่พร้อม โดยอาจจากความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือความไม่เข้าใจของผู้ป่วยและญาติ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพบแพทย์นั้น มีความพร้อมมากที่สุดที่จะช่วยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคให้ถูกต้องมากที่สุด

การเตรียมตัวพบแพทย์
 

การทำกิจกรรมใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะพบแพทย์หรือท่องเที่ยว ก็ต้องมีการเตรียมตัว การเตรียมตัวในการพบแพทย์นั้น คือ การเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนพบแพทย์ซึ่งที่ได้แก่

  • การเตรียมเอกสาร เช่น ใบนัด ประวัติเก่า ใบส่งตัว เอกสารสิทธิ์ทางการรักษา เช่น สิทธิประกันสังคม บัตรทอง ประกันชีวิต หรือ ข้าราชการ
  • การเตรียมการตรวจสืบค้นเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์ การตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ
  • การเตรียมตนเอง เช่น การจดบันทึกประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ในอดีต ข้อสงสัย สิ่งที่อยากทราบ และเตรียมใจที่จะรับทราบผลการวินิจฉัยของแพทย์
  • การเตรียมข้อมูลด้านยา เช่น ยาที่กำลังทานอยู่ ที่เคยทานในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมา การแพ้ยา
  • การเตรียมการเดินทางและที่พัก
  • ค่าใช้จ่าย